Populationstrend för fjällripa

Läs mer om arten fjällripa på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Fjällripa i vinterdräkt
Foto av: Gregory “Slobirdr” Smith
Licens: CC BY-SA