Populationstrend för koltrast

Läs mer om arten koltrast på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Koltrast hane
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY