Populationstrend för gravand

Läs mer om arten gravand på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Gravand
Foto av: Bernard DUPONT
Licens: CC BY-SA