Populationstrend för nötskrika

Läs mer om arten nötskrika på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Nötskrika
Foto av: Åsa Berndtsson
Licens: CC BY