Populationstrend för ringduva

Läs mer om arten ringduva på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Ringduva
Foto av: Darren Bellerby
Licens: CC BY