Populationstrend för storskarv

Läs mer om arten storskarv på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Storskarv
Foto av: Jean-Daniel Echenard
Licens: CC BY-ND