Populationstrend för kanadagås

Läs mer om arten kanadagås på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Kanadagås
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY