Populationstrend för spillkråka

Läs mer om arten spillkråka på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Spillkråka
Foto av: Peter von Bagh
Licens: CC BY