Populationstrend för korp

Läs mer om arten korp på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Korp
Foto av: Ina Widegren
Licens: CC BY-SA