Populationstrend för gråtrut

Läs mer om arten gråtrut på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Gråtrut
Foto av: Oona Räisänen
Licens: CC BY-SA