Populationstrend för talgoxe

Läs mer om arten talgoxe på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Talgoxe
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY