Populationstrend för salskrake

Läs mer om arten salskrake på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Salskrake hane
Foto av: Kev Chapman
Licens: CC BY