Populationstrend för sjöorre

Läs mer om arten sjöorre på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Sjöorre hane
Foto av: Jason Thompson
Licens: CC BY