Populationstrend för skata

Läs mer om arten skata på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Skatpar
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY