Populationstrend för dalripa

Läs mer om arten dalripa på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Dalripa i vinterdräkt
Foto av: Wisconsin Department of Natural Resources
Licens: CC BY-ND