Populationstrend för fisktärna

Läs mer om arten fisktärna på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Fisktärna med unge
Foto av: Ron Knight
Licens: CC BY