Populationstrend för kråka

Läs mer om arten kråka på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Kråka
Foto av: Thomas Quine
Licens: CC BY