Populationstrend för sädesärla

Läs mer om arten sädesärla på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Sädesärla
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY