Populationstrend för snatterand

Läs mer om arten snatterand på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Snatterand hane
Foto av: Åsa Berndtsson
Licens: CC BY