Populationstrend för småfläckig sumphöna

Läs mer om arten småfläckig sumphöna på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Småfläckig sumphöna
Foto av: butupa
Licens: CC BY