Populationstrend för bofink

Läs mer om arten bofink på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Bofink hane
Foto av: Bengt Nyman
Licens: CC BY