Populationstrend för berguv

Läs mer om arten berguv på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Berguv
Foto av: Jon Nelson
Licens: CC BY