Populationstrend för grågås

Läs mer om arten grågås på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Grågås
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY