Populationstrend för kaja

Läs mer om arten kaja på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Kaja
Foto av: Åsa Berndtsson
Licens: CC BY