Populationstrend för gök

Läs mer om arten gök på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Gök
Foto av: Åsa Berndtsson
Licens: CC BY