Populationstrend för gransångare

Läs mer om arten gransångare på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Gransångare
Foto av: Ron Knight
Licens: CC BY