Populationstrend för kärrsnäppa

Läs mer om arten kärrsnäppa på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Kärrsnäppa sommar
Foto av: Jason Crotty
Licens: CC BY