Populationstrend för smålom

Läs mer om arten smålom på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Smålom
Foto av: Jason Crotty
Licens: CC BY