Välkommen


Lunds Universitet

Naturvårdsverket

Länsstyrelserna

SOF BirdLife

EBCC

Fågel

Hur går det för Sveriges fåglar? Inom Svensk Fågeltaxering övervakar vi förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek.

Sedan drygt 40 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar på flera hundra lokaler runt om i Sverige, både sommar och vinter. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige ökar eller minskar.

Institutioner bakom Svensk Fågeltaxering

Projektet drivs av Biologiska institutionen, Lunds universitet, som en del i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram. Vi är den svenska representanten i det europeiska nätverket för fågelövervakning (EBCC).

Välkommen - Svensk Fågeltaxering